Pensioen aanvullen met een lijfrentekapitaal

lijfrente-grafiekZowel werknemers als zelfstandigen hebben de mogelijkheid om een aanvulling op het pensioen op te bouwen in de vorm van lijfrente. Je kunt kiezen voor een lijfrenteverzekering of een lijfrentespaarrekening. De betaalde premie is onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen.

De ideale situatie voor de meeste mensen is het bereiken van een pensioen ter hoogte van 70% van het laatstverdiende loon. Door verschillende oorzaken gaan de meeste Nederlanders dat niet halen. Om je inkomen na je pensionering aan te vullen, heb je de mogelijkheid om een kapitaal op te bouwen in de vorm van lijfrente. Op het moment dat je met pensioen gaat, kun je met het opgebouwde kapitaal een levenslange of een tijdelijke uitkering aankopen. De meest gebruikelijke manieren om een lijfrentekapitaal op te bouwen zullen wij jou nader over informeren.

Een kapitaal opbouwen in een lijfrenteverzekering

Eenmalig of periodiek kun je een kapitaal storten in een lijfrenteverzekering. Verzekeraars hebben verschillende manieren om het kapitaal te laten renderen. Je kunt het bedrag op rente wegzetten, maar je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om het kapitaal te beleggen. Op de pensioendatum kun je met het opgebouwde kapitaal een periodieke uitkering aankopen.

Lijfrentekapitaal opbouwen op een lijfrentespaarrekening

Sinds 2008 is het ook mogelijk om te kiezen voor banksparen in plaats van het verzekeren. Het banksparen heeft als voordeel dat de kosten lager zijn in vergelijking met het verzekeren. Gemiddeld gezien zul je dus bij het banksparen een hoger rendement maken. Ook bij het banksparen is het mogelijk om te kiezen voor beleggen. Per de pensioendatum kun je opnieuw kiezen voor het uitkering via een bankspaarrekening of een verzekering.

Is de betaalde premie of inleg aftrekbaar?

De premie of inleg is aftrekbaar voor zover er sprake is van een pensioentekort. Dit moet aangetoond worden met een ingewikkelde formule. Samen met je tussenpersoon of verzekeraar kun je een berekening maken. De aftrekbaarheid is voor een groot deel afhankelijk van de huidige pensioenopbouw en de pensioenopbouw in de afgelopen zeven jaren. De keerzijde is dat de periodieke uitkering na pensioendatum weer fiscaal belast is.

Hoe groot moet mijn lijfrentekapitaal zijn voor een goede aanvulling op het pensioen?

De met het beschikbare kapitaal aan te kopen lijfrente-uitkering is vooraf niet te bepalen. Dit is namelijk onder andere afhankelijk van de marktrente en van de levensverwachtingen op dat moment. Om toch een inschatting te kunnen maken, kunt u contact opnemen met je financieel adviseur of de verzekeraar.

 

 

Tags: ,