Wat gebeurt er met jouw pensioenrechten bij ontslag?

Je bouwt een volledig pensioen op indien je tot je pensioendatum bij je werkgever blijft werken. Je baan opzeggen of ontslagen worden zorgt voor een pensioentekort. De al opgebouwde rechten blijf je recht op houden. Vanaf je pensioendatum krijg je periodiek een uitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van wat er gedurende je werkzame periode is opgebouwd.

Hieronder zetten wij puntsgewijs de gevolgen van ontslag voor jou op een rijtje

Na ontslag stopt de pensioenopbouw

Bij ontslag wordt er niet meer bijgedragen in jouw pensioenpot. In de meeste gevallen zal de opgebouwde waarde geïndexeerd worden waardoor in de loop der jaren de opgebouwde  waarde stijgt. Indien je bij een andere werkgever gaat werken, bestaat er een mogelijkheid om de rechten bij de vorige werkgever in te brengen in de pensioenregeling bij de nieuwe werkgever. Dit heet het recht op waardeoverdracht.

Het nabestaandenpensioen is mogelijk komen te vervallen

Om de kosten te drukken is er in veel pensioenregelingen voor gekozen om het nabestaanden pensioen te verzekeren op risicobasis. Bij ontslag komt deze risicoverzekering te vervallen. In dat geval bestaat er ook geen recht op een premievrij nabestaandenpensioen. Is de nabestaandenpensioen meeverzekerd in een zogenaamde opbouwregeling, dan krijg je bij ontslag een premievrije waarde mee.

Tijdelijk geen werk? Je bouwt geen pensioenrechten op

Tijdelijk zonder een baan zitten is financieel vaak al lastig genoeg. Het leed is echter groter dan dat. Je bouwt in de meeste gevallen ook geen pensioen meer op. Een deel van de uitkering reserveren voor na de pensionering is vaak ook teveel gevraagd.

Hoe kun je het pensioentekort weer aanvullen?

Binnen een pensioenregeling bij een werkgever krijg je vaak niet de mogelijkheid om het pensioentekort weer aan te vullen. Je zult op een andere manier het tekort aan moeten vullen. Er zijn diverse manieren om een aanvullend kapitaal op te bouwen. De meest voor de hand liggende manier is het opbouwen van een lijfrentekapitaal.

In een lijfrenteverzekering of via banksparen, kun je jaarlijks of maandelijks een bedrag storten bij een bank of een verzekeraar. De premie of inleg is onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. Het kapitaal kan blijven renderen tot je pensioendatum. Op dat moment kun je er een periodieke uitkering ter aanvulling op je pensioen voor aankopen. De uitkeringen zullen dan weer belast worden.

Kortom, bij ontslag moet je rekening houden met de financiële gevolgen voor jouw pensioen.

 

Tags: ,