VUT en prepensioen

6c750d217eed9baa6f3006460d7f1b36Door middel van de VUT en het prepensioen kunnen oudere werknemers voordat ze de AOW-leeftijd bereiken, al stoppen met werken.

VUT
VUT staat voor Vervroegde Uittreding en VUT-regelingen zijn ontslagregelingen. Het houdt in dat u als werkende per bedrijf of per sector, premie betaalt voor de uitkeringen aan mensen die op dat moment al van de VUT gebruik maken.

Prepensioen
Het prepensioen is een vervanger van de VUT. Dit is echter een individuele pensioenregeling, waarbij u voor uzelf premie betaald om vervroegd met pensioen te kunnen.

media_xl_809067

De overheid heeft toch liever dat mensen langer doorwerken en is dus geen voorstander van de VUT en het prepensioen, vandaar dat het sinds 1 januari 2006 fiscaal minder aantrekkelijk is geworden om met de VUT of prepensioen te gaan. Sindsdien zijn de werknemerspremies namelijk niet meer aftrekbaar van de belasting, behalve voor mensen die op 1 januari 2005 al ouder dan 55 jaar waren. De reden dat de overheid liever heeft dat we langer doorwerken, is ook omdat de gemiddelde levensverwachting stijgt. Ook op pensioenen voor politici wordt overigens gekort.

Sinds 2011 is de VUT-regeling zelfs nog minder aantrekkelijk gemaakt, doordat werkgeversbijdragen sindsdien met 52% worden belast, terwijl dat eerst 26% was. Het aantal mensen dat met de VUT gaat, wordt dan ook steeds kleiner. Net als de premies en het balanstotaal van de VUT-fondsen. De verwachting is dat deze daling zal voortzetten en dat de VUT over een aantal jaar zelfs zal verdwijnen.