Pensioenfondsen en pensioenovereenkomsten

image_galleryDe pensioenfondsen hebben een belangrijke rol in het Nederlands pensioenstelsel en ze vormen samen met enkele verzekeraars de tweede pijler van het Nederlandse pensioenstelsel. We hebben in Nederland honderden pensioenfondsen, sommige zijn heel klein met enkele tientallen deelnemers, terwijl het grootste pensioenfonds ruim 1 miljoen deelnemers heeft.

Ongeveer 90 procent van alle Nederlanders werknemers zijn aangesloten bij een pensioenfonds en zo’n 75 procent van deze groep maakt gebruik van een bedrijfstakpensioenfonds. Bedrijfstakpensioenfondsen zijn pensioenfondsen die verantwoordelijk zijn voor het pensioen van een hele bedrijfstak. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een bedrijfstakpensioenfonds voor de overheid, voor de horeca of voor de detailhandel.

De overige werknemers maken gebruik van een ondernemingspensioenfonds of beroepspensioenfonds. Ondernemingspensioenfondsen zijn pensioenfondsen die het pensioen van een onderneming of concern beheren, terwijl beroepspensioenfondsen bedoeld zijn voor vrije beroepen zoals doctoren en tandartsen. Het totale vermogen van alle Nederlandse pensioenfondsen is op dit moment groter dan 1 biljoen euro.

Pensioensregelingen

Naast verschillende pensioenfondsen zijn er ook verschillende pensioenregelingen. De meest voorkomende pensioenregeling in Nederland is de zogenaamde DB-regeling. De afkorting DB staat voor Defined Benefit en het houdt in dat de hoogte van het pensioen afhankelijk is van het aantal jaren dat een werknemer heeft doorgebracht op de werkvloer. In de meeste gevallen wordt er bij een DB-regeling gebruik gemaakt van een middelloonregeling, waarbij er van het gemiddeld verdiend loon tijdens de loopbaan. De pensioenrechten van werken en gepensioneerden worden bij zo’n regeling normaal gesproken aangepast aan de inflatie en loonstijging in de sector.

Defined Contribution regeling

Daarnaast zijn er ook DC-regelingen of Defined Contribution regelingen. Bij deze regelingen wordt de hoogte van het pensioen gebaseerd op de premies die zijn betaald tijdens het pensioen en het rendement op die premies. Het rente- en beleggingsrisico ligt hierbij bij de werknemer. DC-regelingen kunnen ook in combinatie met andere regelingen worden aangeboden. Ze worden over het algemeen echter niet zoveel gebruikt in Nederland.

Collectief Defined Contribution regeling

De laatste pensioenregeling die we in Nederland kennen is de CDC of Collectief Defined Contribution pensioenregeling. De hoogte van het pensioen is nu afhankelijk van het aantal gewerkte jaren en het salaris en het lijkt in principe dus veel op een DB-regeling. Het verschil zit hem vooral in de afdracht van de premie. Die staat bij een CDC-regeling namelijk vast voor een aantal jaren. Als achteraf blijkt dat er te weinig premie is betaald, dan zal het pensioen naar beneden worden bijgesteld.