Gevolgen voor pensioen door nieuwe eisen toezichthouder DNB

Onlangs besloot De Nederlandse Bank (DNB) dat pensioenbedrijven, per direct, een meer realistische rente moeten gebruiken bij de berekening van de toekomstige pensioenverplichtingen. Hieronder wordt verstaan het vermogen wat nu nodig is om de deelnemers straks levenslang het ouderdomspensioen uit te keren en het partnerpensioen indien de relatiepartner nog in leven is na overlijden van de deelnemer. Deze realistische rente beweegt dynamisch mee met de marktrente en bedraagt nu 3,3% rente in plaats van 4,2%. Direct gevolg van dit besluit is dat de dekkingsgraad van de pensioenfondsen omlaag gaat. Oorzaak is dat er met de lagere rente op de ingelegde en in te leggen premies, afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer, een fors lager eindresultaat wordt bereikt. Het lijkt daarom een kwestie van tijd dat de pensioenpremies omhoog gaan. Het wordt steeds lastiger voor fondsen om het pensioen op peil te houden.

Dekkingsgraad

Gemiddeld daalt de dekkingsgraad met 3% door de lagere rekenrente. Door middel van de dekkingsgraad kun je berekenen of een pensioenbedrijf genoeg geld in het fonds heeft om aan alle toekomstige pensioenverplichtingen te voldoen. Het gevolg is ongetwijfeld dat werkgevers en deelnemers meer pensioenpremie moeten gaan betalen. DNB heeft becijferd dat de pensioenpremie 2 tot 6 procent zal stijgen. Bij pensioenfondsen met veel jonge deelnemers zal de dekkingsgraad harder zakken, dan bij een pensioenfonds met veel ouderen. Dit is te verklaren omdat de verplichting voor jonge deelnemers over een langere periode met de lagere rekenrente moet worden berekend. Naar verwachting van DNB zal door de toepassing van de lagere rekenrente de dekkingsgraad van een tiental pensioenbedrijven door de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105 procent zakken. Deze pensioenbedrijven moeten dan met een herstelplan komen om het te repareren.

Jong en oud

Met de meer realistische rekenrente wil DNB op de lange termijn meer zekerheid creëren voor alle pensioendeelnemers: gepensioneerden of premiebetalers, jong of oud. Bij de toepassing van een te hoge rekenrente kan er teveel pensioen worden uitgekeerd en is er eigenlijk te weinig premie betaald. Dat wreekt zich in de toekomst, als blijkt dat de gehanteerde rekenrente echt niet realistisch genoemd kon worden.

Feitelijk rekenden pensioenbedrijven zich rijk, waardoor er te veel geld wordt uitgegeven en te weinig geld binnenkomt en er voor jongeren onvoldoende geld in de pot overblijft. De nieuwe maatregel van DNB moet pensioenbedrijven beter beschermen tegen heftige bewegingen op financiële markten.

 

Tags: ,

 

Meer Berichten in Toekomst