Bereid je goed voor op jouw pensioen

De meeste mensen onderschatten het belang van een goed pensioen. Er bestaat immers recht op een AOW-uitkering! Helaas zal alleen de AOW een behoorlijke teruggang betekenen voor de meeste mensen. Om te voorkomen dat je vanaf je pensioendatum op een houtje moet bijten, moet je op relatief jonge leeftijd al maatregelen treffen.

De meeste werknemers bouwen via de werkgever pensioen op. Zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, moeten in de meeste gevallen zelf zorgen voor een reservering voor de oudedag. De meeste Nederlanders beginnen zich pas te verdiepen in hun pensioen vanaf ongeveer tien jaar vóór de pensioendatum. In het geval er een pensioentekort is ontstaan in de loop der jaren, is het gat niet meer te dichten is een periode van tien jaar of

nog korter. Door twintig of dertig jaar vóór de pensioendatum al voorzieningen te treffen, hoef je niet krom te liggen voor een goed en degelijk pensioen.

Wat heb jij tot op heden opgebouwd?

Jaarlijks ontvang je van jouw pensioenfonds of verzekeraar een overzicht, een zogenaamde UPO (Uniform Pensioenoverzicht). Hierin staat uitgewerkt wat jouw opgebouwde rechten zijn. In vergelijking met jaren geleden zijn de jaarlijkse overzichten duidelijker en eenvoudiger leesbaar geworden. Toch zijn het nog steeds moeilijk leesbare documenten. Uiteraard is het mogelijk om via de werkgever, het pensioenfonds of de verzekeraar nadere informatie in te winnen. Uit de UPO blijkt ook wat er uitgekeerd gaat worden aan jouw nabestaanden bij overlijden.

Voorbeeld_UPO

Voorbeeld van een UPO van de Nationale Nederlanden. Download het complete voorbeeld hier

Wat kunnen werknemers doen om de pensioenrechten te verbeteren?

Je kunt de pensioenregeling bij jouw werkgever niet wijzigen, maar door de regeling inzichtelijk te maken weet je wel waar je aan toe bent. Om te beginnen is het goed om te achterhalen waar je nu eigenlijk recht op hebt binnen je huidige pensioenregeling. Dit kun je achterhalen door de UPO te raadplegen. De opgebouwde rechten uit eerdere dienstbetrekkingen, kun je raadplegen op Mijnpensioenoverzicht.nl. Door in te loggen met je DigiD kun je alle opgebouwde rechten inzien.

Weet waar je recht op hebt en tref eventueel maatregelen

Nadat je jouw pensioenrechten inzichtelijk hebt gemaakt, weet je ook waar de eventuele hiaten zitten. Wordt er te weinig uitgekeerd bij jouw overlijden? Sluit dan aanvullend een overlijdensrisicoverzekering af. Heb je per de pensioendatum een pensioentekort? Tref nu maatregelen door bijvoorbeeld kapitaal op te bouwen of door een voorziening in de vorm van een lijfrentekapitaal op te bouwen.

Een pensioentekort is eenvoudig op te lossen, als je er maar vroeg genoeg bij bent.

 

Tags: